Search

ปุั๊มน้ำแบบจุ่ม PN Series

ปั๊ม PN series เป็นปั๊มแบบ semi-vortex ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจัดการขนาดของของแข็งที่เหมาะสมและเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ นอกจากนี้ ปั๊มยังถูกสร้างด้วยเรซิ่นพิเศษและวัสดุสแตนเลสที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนอย่างยอดเยี่ยมและทำให้มีน้ำหนักเบา

ปั๊ม PN series สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การระบายน้ำเสียจากพื้นที่ที่มีการใช้งานอาศัย เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม และร้านอาหาร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับสูบน้ำฝน น้ำบาดาล รวมถึงน้ำตก น้ำพุ และบ่อปลาคราฟ ได้ด้วย

ตารางจำเพาะ

Category Series Discharge Bore mm Impeller Model Motor Output kW
0.15 0.25 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7
Sewage PU 40 - 80 Vortex Standard
Automatic
Auto-alternation
Wastewater PN 40 - 80 Vortex Standard  
Automatic  
Auto-alternation  
Wastewater
-High Head-
PSF 40 - 65 Closed Standard  
Automatic  
Auto-alternation  
Wastewater
-Horizontal-
PLS 50 Vortex Standard        
Seawater TM 40 - 80 Vortex Standard  
Automatic  
Wastewater
-Economic-
OM 32 Vortex Standard            
Automatic            

ลักษณะ

• ระบายน้ำทิ้งจากที่พักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ
• สูบน้ำฝนและน้ำพุจากชั้นใต้ดิน
• หมุนเวียนน้ำในสวนภูมิทัศน์ (เช่น น้ำตก น้ำพุ บ่อปลาคาร์พ ฯลฯ)

ประเภทใบพัด

ใบพัดเป็นแบบ Vortex การหมุนของใบพัดจะก่อให้เกิดน้ําวน และแรงหนีศูนย์ กลางระหว่างใบพัดกับตัวเรือนปั้ม จากโครงสร้างตัวเรือนปั๊มที่มีขนาดกว้าง ฉะนั้น แม้ว่าจะมีตะกอนขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นเส้น ก็จะถูกสูบออกไปได้โดยไม่มีการอุดตัน

ตารางรางเลื่อน

TOK Application Table

Model Applicable Motor Output
TOK4-P 0.27 to 0.75kW
TOK2-65 1.5kW
TOK2-65T 2.2 to 3.7kW

Accessories
• Duckfoot Bend
• Guide Hook
• Guide Support with Bolts & Nuts
• Lifting Chain with Shackles (4m for TOK4-P, 5m for TOK2-65 / 65T)

การจำแนกรุ่น

การจำแนกรุ่น

ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน

ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน (TOK Guide Rail Fitting System) สามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำกับท่อน้ำเสีย ทั้งท่อส่งน้ำเสียและท่อรับน้ำเสียได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่หย่อนเครื่องสูบน้ำลงไป ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพ โดยไม่จำเป็นด้องลงไปในบ่อน้ำเสีย

TOK ทำมาจากเรชินที่มีคุณภาพสูง รางเลื่อนรุ่น TOK ออกแบบมาสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำ หนักเบา เมื่อเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานยางหุ้มที่ติด อยู่กับขอเกี่ยวจะถูกพลิกกลับไปยังข้องอตีนเป็ดซึ่งจะช่วยในการป้องกันการรั่วซึมที่จุดเชื่อม แม้ว่ารางเลื่อนรุ่น TOK จะถูกนำไปใช้กับเครื่องสูบที่มีน้ำหนักเบาก็ตาม

รุ่นอัตโนมัติและรุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ

รุ่นอัตโนมัติ

รุ่นอัตโนมัติ จะมีระบบวงจรควบคุมในตัว (Inte-gral control circuit) สวิทช์ลูกลอย 2 ลูก ที่สามารถทำงานได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำและสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นอัตโนมัตินี้ถูกกำหนดโดยใช้ตัวอักษร “A” ตามหลัง ซึ่งจะติดตั้งควบคู่ไปกับเครื่องสูบน้ำรุ่นต่างๆ 

รุ่นอัตโนมัติชนิดลูกลอยทรงกระบอกมีเฉพาะใน OM-series เท่านั้น การนำสวิตช์ลูกลอยที่เป็นเอกลักษณ์มาใช้ทำให้แม้แต่รุ่นอัตโนมัติที่มีขนาดกะทัดรัดมาก ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้

รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ

รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะใช้ควบคู่ไปกับรุ่นระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 วุ่น ควบคู่กันไปจะทำให้แต่ละเครื่องสูบสามารถสลับกันทำงานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแผงควบคุมใดๆเพิ่มเติม

เครื่องสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะมีลูกลอย 3 ลูก และถูกจำแนกโดยใช้ตัวอักษร “W” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อกำหนดมาตรฐานของแต่ละรุ่นปั๊มสลับการทำงานแบบอัตโนมัติจะมีขนาด output ของมอเตอร์ต่างๆตามรุ่นอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลักและข้อมูลจำเพาะ

Discharge Bore mm 40 50 80
Pumping Fluid Type of Fluid Wastewater and
Water carrying Small Solid Matters
Fluid Temperature 0 to 40℃
Pump Structure Impeller Vortex
Shaft Seal Double Mechanical Seal (with Oil Lifter)
Bearing Double-shielded Ball Bearing
Materials Impeller Glass-fiber Reinforced Resin
Casing Glass-fiber Reinforced Resin
Shaft seal Silicon Carbide
Motor Type, Pole Dry-type Submersible
Induction Motor, 2-pole
Insulation Class E
Phase Single-phase (suffix "S")
Three-phase
Starting Method Capacitor Run (single-phase only)
Direct on Line
Protection Device
(Built-in)
Circle Thermal Protector
Miniature Thermal Protector
(40PN2.25S & 50PN2.4S only)
Lubricant Liquid Paraffin (ISO VG32)
Materials Frame 304 Stainless Steel
Shaft 304 Stainless Steel
Cable PVC
Discharge Connection Screwed Flange

CABTYRE CABLES

Single-phase

Model 100-120V 200-240V Length
m
Material
Cores ×
mm2
Outer Dia.
mm
Cores ×
mm2
Outer Dia.
mm
40PN2.25S 3 × 1.25 10.1 3 × 1.25 10.1 5 PVC
50PN2.4S 3 × 1.25 10.1 3 × 1.25 10.1
50PN2.75S 3 × 2.0 10.9 3 × 1.25 10.1

Three-phase

Model 200-240V 380-600V Length m Material
Cores ×
mm2
Outer Dia.
mm
Cores ×
mm2
Outer Dia.
mm
40PN2.25 4 × 1.25 11.1 4 × 1.25 11.1 6 PVC
50PN2.4 4 × 1.25 11.1 4 × 1.25 11.1
50PN2.75 4 × 1.25 11.1 4 × 1.25 11.1
50PN21.5 4 × 1.25 11.1 4 × 1.25 11.1
80PN22.2 4 × 2.0 11.8 4 × 1.25 11.1
80PN23.7 4 × 3.5 13.9 4 × 2.0 11.8

กราฟสมรรถนะการทำงาน

การใช้งานลักษณะต่างๆ

Discharge
Bore
mm
Model Motor
Output
kW
Phase Starting
Method
Solids Passage
mm
Dry Weight
kg
Standard Automatic Auto-alternation Standard Auto &
Auto-alternation
40 40PN2.25S 40PNA2.25S 40PNW2.25S 0.25 Single Capacitor Run 10 7.1 7.8
40 40PN2.25 40PNA2.25 40PNW2.25 0.25 Three D.O.L. 10 6.1 6.8
50 50PN2.4S 50PNA2.4S 50PNW2.4S 0.4 Single Capacitor Run 10 7.1 7.8
50 50PN2.4 50PNA2.4 50PNW2.4 0.4 Three D.O.L. 10 7 7.7
50 50PN2.75S 50PNA2.75S - 0.75 Single Capacitor Run 10 8.9 9.4
50 50PN2.75 50PNA2.75 50PNW2.75 0.75 Three D.O.L. 10 8.3 9
50 50PN21.5 50PNA21.5 50PNW21.5 1.5 Three D.O.L. 20 15.9 16.8
80 80PN22.2 80PNA22.2 80PNW22.2 2.2 Three D.O.L. 20 22 23
80 80PN23.7 80PNA23.7 80PNW23.7 3.7 Three D.O.L. 20 27 28

โครงสร้างตัวเครื่อง

Model d A B H W1 W2
40PN2.25S 40 236 162 360 325 110
40PN2.25 40 236 162 349 310 110
50PN2.4S 50 236 162 360 325 110
50PN2.4 50 236 162 360 325 110
50PN2.75S 50 236 162 380 345 110
50PN2.75 50 236 162 374 335 110
50PN21.5 50 295 196 435 390 110
80PN22.2 80 311 212 559 500 130
80PN23.7 80 311 212 594 535 130