Search

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม U Series

ปั๊ม Tsurumi U Series เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำแบบใบพัด vortex impeller ปั๊มเหล่านี้มีใบพัดน้ำวนซึ่งฝังอยู่ภายในท่อปั๊ม ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับสิ่งปฏิกูลที่มีของแข็งขนาดใหญ่โดยไม่อุดตันหรือคดเคี้ยว

ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ปั๊ม Tsurumi U Series จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการสูบน้ำเสียหรือน้ำเสียที่มีวัสดุแข็งขนาดใหญ่ ความสามารถในการจัดการวัสดุดังกล่าวโดยไม่อุดตันหรือม้วน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่หลากหลาย

นอกจากประสิทธิภาพที่ทนทานแล้ว ปั๊ม Tsurumi U Series ยังได้รับการออกแบบให้ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่ายอีกด้วย การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพช่วยให้เข้าถึงใบพัดและส่วนประกอบหลักอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

U Series , UZ Series

การออกแบบปั๊มน้ำแบบจุ่ม U Series

ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน

ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน (Guide Rail Fitting System) สามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำกับท่อน้ำเสีย ทั้งท่อส่งน้ำเสียและท่อรับน้ำเสียได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่หย่อนเครื่องสูบน้ำลงไป ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพ โดยไม่จำเป็นต้องลงไปในบ่อน้ำเสีย
รุ่นของเครื่องสูบที่ใช้ควบคู่กับระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย จะถูกจำแนกด้วยตัวอักษรนำหน้า ซึ่งได้แก่ “TO” หรือ “TOS” “TS” และ “TOK”

TOS
เป็นระบบรางเลื่อนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียมาตรฐาน ที่ทำมาจากเหล็กหล่อ และ สามารถใช้งานได้กับเครื่องสูบที่ทำจากเหล็กหล่อ เครื่องสูบน้ำที่มีท่อ ส่งน้ำขนาด 50 mm ถึง 150 mm จะใช้คู่กับระบบ Guide Rail รุ่นTOS

TOK
ทำมาจากเรชินที่มีคุณภาพสูง รางเลื่อนรุ่น TOK ออกแบบมาสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำ หนักเบา เมื่อเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานยางหุ้มที่ติด อยู่กับขอเกี่ยวจะถูกพลิกกลับไปยังข้องอตีนเป็ดซึ่งจะช่วยในการป้องกันการรั่วซึมที่จุดเชื่อม แม้ว่ารางเลื่อนรุ่น TOK จะถูกนำไปใช้กับเครื่องสูบที่มีน้ำหนักเบาก็ตาม

รุ่นอัตโนมัติ

รุ่นอัตโนมัติ จะมีระบบวงจรควบคุมในตัว (Inte-gral control circuit) สวิทช์ลูกลอย 2 ลูก ที่สามารถทำงานได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำและสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นอัตโนมัตินี้ถูกกำหนดโดยใช้ตัวอักษร “A” ตามหลัง ซึ่งจะติดตั้งควบคู่ไปกับเครื่องสูบน้ำรุ่นต่างๆ

 

รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ

รุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะใช้ควบคู่ไปกับรุ่นระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องสูบน้ำทั้ง 2 วุ่น ควบคู่กันไปจะทำให้แต่ละเครื่องสูบสามารถสลับกันทำงานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแผงควบคุมใดๆเพิ่มเติม

เครื่องสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ จะมีลูกลอย 3 ลูก และถูกจำแนกโดยใช้ตัวอักษร “W” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อกำหนดมาตรฐานของแต่ละรุ่นปั๊มสลับการทำงานแบบอัตโนมัติจะมีขนาด output ของมอเตอร์ต่างๆตามรุ่นอัตโนมัติ

การทำงานของเครื่องสูบน้ำรุ่นสลับการทำงานแบบอัตโนมัติ

 – เริ่มทำงานได้เพียงแค่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้า

การทำงานช่วงแรก

1. ลูกลอยตัวที่ 3 ทำงาน และเครื่องสูบ W เริ่มสูบน้ำออก

2. น้ำถูกสูบออก (ระดับน้ำจะต่ำลง)

3. ลูกลอยหยุดตัวที่ 1 ของเครื่องสูบ A จะทำงานเพื่อที่จะหยุดการสูบน้ำออก ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูก การสูบน้ำออก ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูก ลอย 3 ของเครื่องสูบ W พักไป 1 ช่วงของการสูบน้ำออก

การทำงานช่วงที่ 2

1. ลูกลอยตัวที่ 4 ของเครื่องสูบ A ทำงานเพื่อที่จะทำการสูบน้ำออก

2. น้ำถูกสูบออก (ระดับน้ำจะต่ำลง)

3. ลูกลอยหยุดตัวที่ 1 ของเครื่องสูบ A จะทำงานเพื่อที่จะหยุดการสูบน้ำออก ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูก การสูบน้ำออก ในช่วงนี้การสับเปลี่ยนจะเริ่มขึ้น โดยให้ลูกลอย 3 ของเครื่องสูบ W เตรียมพร้อมที่จะทำงาน

กราฟสมรรถนะการทำงานและโครงสร้างตัวเครื่อง 40 • 50mm

U Series Discharge Bore: 40 • 50mm

การใช้งานลักษณะต่างๆ 40 • 50mm

U Series Discharge Bore: 40 • 50mm

Curve No. Discharge
Bore
mm
Standard Model Automatic Model Auto-Alternation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
1 40 40U2.25S (TOK) 40UA2.25S (TOK) 40UW2.25S (TOK)
40 40U2.25 (TOK) 40UA2.25 (TOK) 40UW2.25 (TOK)
2 50 50U2.4S (TOK) 50UA2.4S (TOK) 50UW2.4S (TOK)
50 50U2.4 (TOK) 50UA2.4 (TOK) 50UW2.4 (TOK)
3 50 50U2.75 (TOK) 50UA2.75 (TOK) 50UW2.75 (TOK)
4 50 50U21.5 TOS50U21.5 50UA21.5 TOS50UA21.5 50UW21.5 TOS50UW21.5

* All weights excluding cable
  Weights of guide rail fitting model excluding duckfoot bend

Motor
Output
kW
Phase Speed (S.S.)
50Hz/60Hz
min -1
Starting
Method
Solids
Passage
mm
Cable
Length
m
Cable
Code
Dimensions L×H mm Dry Weight * kg
Standard Model Auto&Auto-Alternation Model Standard Model Auto&Auto-Alternation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
0.25 Single 3000/3600 Split-phase 35 5 a 241×383 - 241×433 - 14 - 15.5 -
0.25 Three 3000/3600 D.O.L. 35 6 A 241×383 - 241×433 - 13.5 - 15 -
0.4 Single 3000/3600 Capacitor 35 5 a 236×433 - 236×450 - 20 - 21 -
0.4 Three 3000/3600 D.O.L. 35 6 A 236×400 - 236×450 - 19.2 - 21 -
0.75 Three 3000/3600 D.O.L. 35 6 A 249×395 - 310×476 - 23 - 24 -
1.5 Three 3000/3600 D.O.L. 35 6 A 297×466 658×478 347×560 708×572 30 35 31 36

* All weights excluding cable
  Weights of guide rail fitting model excluding duckfoot bend

กราฟสมรรถนะการทำงานและโครงสร้างตัวเครื่อง 80mm

U Series Discharge Bore: 80mm

การใช้งานลักษณะต่างๆ 80mm

U Series Discharge Bore: 80mm

Curve
No.
Discharge
Bore
mm
Standard Model Automatic Model Auto-Alternation Model
Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting Free Standing Guide Rail Fitting
1 80 80U2.75 TOS80U2.75 80UA2.75 TOS80UA2.75 80UW2.75 TOS80UW2.75
2 80 80U21.5 TOS80U21.5 80UA21.5 TOS80UA21.5 80UW21.5 TOS80UW21.5
3 80 80U22.2 TOS80U22.2 80UA22.2 TOS80UA22.2 80UW22.2 TOS80UW22.2
4 80 80U23.7 TOS80U23.7 80UA23.7 TOS80UA23.7 80UW23.7 TOS80UW23.7

* 1 200~240V
* 2 All weights excluding cable

      Weights of guide rail fitting model excluding duckfoot bend

Motor Output kW Phase Speed (S.S.)
50Hz/60Hz
min -1
Starting
Method
Solids
Passage
mm
Cable
Length
m
Cable
Code
Dimensions L×H mm Dry Weight *2 kg
Standard Model Auto&Auto-Alternation
Model
Standard Model Auto&Auto-Alternation
Model
Free
Standing
GuideRail
Fitting
Free
Standing
Guide Rail
Fitting
Free
Standing
Guide Rail
Fitting
Free
Standing
Guide Rail
Fitting
0.75 Three 3000/3600 D.O.L. 46 6 A 383×421 605×531 444×502 666×612 29 24 30 26
1.5 Three 3000/3600 D.O.L. 46 6 A 420×499 642×609 469×593 691×703 40 36 41 37
2.2 Three 3000/3600 D.O.L. 56 6 A(B*1) 502×562 641×647 502×656 641×741 55 51 63 59
3.7 Three 3000/3600 D.O.L. 56 6 B(C*1) 502×565 641×650 502×629 641×714 62 58 73 69

* 1 200~240V
* 2 All weights excluding cable

      Weights of guide rail fitting model excluding duckfoot bend

CABTYRE CABLE CODE REFERENCE

Single-Phase

Code No. of
Cables
Cores × mm2 Outer Dia.
mm
Material
a 1 3×1.25 10.1 PVC

Three-Phase

Code No. of
Cables
Cores × mm2 Outer Dia.
mm
Material
A 1 4×1.25 11.1 PVC
B 1 4×2.0 11.8
C 1 4×3.5 13.9
Code No. of
Cables
Cores × mm 2 Outer Dia.
mm
Material
D 1 4×3.5 14.1 Chloroprene
Rubber
E 1 4×5.5 16.8
F 3 4×3.5 14.1 Chloroprene
Rubber
3×3.5 12.9
2×1.25 9.6 PVC

ทางเลือกพิเศษ

 • รุ่นพิเศษที่มีการป้องกันการสึกกร่อนแบบ Galvanic
  ในน้ำทะเลการสึกกร่อนแบบ Galvanic จะมีค่าสูงกว่าการสึกกร่อนแบบทั่วไป เมื่อโลหะสองชนิดจุ่มลงไปในของเหลวที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า สภาพการเป็นแบตเตอร์รี่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความต่างศักย์ในการนำไฟฟ้าของโลทะทั้งสองชนิด ในกรณีนี้ เหล็กจะมีความเสี่ยงในการสึกกร่อนสูงกว่า ซึ่งทางเลือกของ Tsurumi จะทำการใช้ปั๊มที่มีชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุที่มีสภาพการนำไฟฟ้าได้ดี โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นขั้ว Anode
 • รุ่นพิเศษสำหรับของเหลวอุณหภูมิสูง
  ปั๊มมาตรฐานได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเชียส นอกจากนี้ Tsurumi ยังสามารถผลิตปั๊มที่สามารถทำงานในของเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิดังกล่าวได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในอุณหภูมิสูง ดังนั้นไม่เพียงแต่ฉนวนของมอเตอร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานดังกล่าวด้วย
 • รุ่นพิเศษสำหรับไฟฟ้าแรงสูง
  ปั๊มของ Tsurumi สามารถผลิตกำลังได้
  380 – 1000V ซึ่งมักจำ
  เป็นสําหรับ การใช้งานการทําเหมือง. ปั๊มมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขุดเนื่องจากมาพร้อมกับสายเคเบิลและมอเตอร์ที่ผ่านการคัดกรองพร้อมไดโอดในตัวสําหรับการตรวจสอบความผิดพลาดภาคพื้นดิน.
 • รุ่นพิเศษที่ใช้วัสดุแบบพิเศษ
  Tsurumi สามารถจัดหาปั๊มที่มีชิ้นส่วนเช่น ใบพัด, ตัวเรือนปั๊ม และ suction cover ที่ผลิตจากวัดสุพิเศษ ได้แก่ สแตนเลส โครเมียม และทองแดงซึ่งขึ้น อยู่กับความต้องการใช้งาน โดยสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

รุ่น MC-2 เป็นสวิตช์ลูกลอยชนิด heavy-duty พร้อมโช้คอัพ ด้วยการติดตั้งสวิตช์ไมโครเกรดสูง MC-2 จึงมั่นใจได้ว่าการทำงานจะปราศจากปัญหาในของเหลวที่มีสารแขวนลอยและขยะลอยอยู่มาก สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งสองแบบ normally-open หรือ normally-closeได้ตามต้องการ

รุ่น RF-5 เป็นลูกลอยรุ่นประหยัดที่สามารถตรวจจับระดับน้ำได้ด้วยลูกลอยตัวเดียว การดำเนินการเปิด-ปิดแบบ snap ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มั่นคงในน้ำสะอาดหรือน้ำเสียที่มีสารแขวนลอยหรือน้ำมันและไขมัน